TP.HCM CHỈ ĐẠO HÀNG LOẠT VẤN ĐỀ “NÓNG” GIẢI QUYẾT DỰ ÁN CHỐNG NGẬP 10.000 TỶ ĐỒNG

Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Lãnh đạo TP.HCM vừa có các chỉ đạo liên quan về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)”.

TP.HCM CHỈ ĐẠO HÀNG LOẠT VẤN ĐỀ “NÓNG” GIẢI QUYẾT DỰ ÁN CHỐNG NGẬP 10.000 TỶ ĐỒNG

Theo đó, UBND TP.HCM Tuyến giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND các quận, huyện liên quan và chủ đầu tư dự án khẩn trương rà soát, tham mưu, trình đề xuất UBND TP phê duyệt điều chỉnh ranh dự án đối với các vị trí đã được UBND TP.HCM chấp thuận tại Công văn số 4175/UBND-DA ngày 5-7-2017 và hạng mục cống Bà Bướm, phường Phú Thuận, quận 7 tiếp giáp với dự án kè Mũi đèn đỏ trước ngày 5-3-2019.

Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM) được giao chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện rà soát tiến độ thực hiện thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (giá T2) của dự án, lý do chậm trình duyệt giá T2, báo cáo, đề xuất UBND TP (theo định kỳ tuần/lần).

Hội đồng Thẩm định bồi thường TP.HCM chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện thực hiện công tác chuẩn bị, đảm bảo kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM.

UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM về ủy quyền cho các sở, ngành, UBND quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của UBND TP.HCM, thực hiện tự cân đối quỹ nhà để phục vụ tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư trong dự án; trường hợp khó khăn vướng mắc, báo cáo Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM về chủ trương bàn giao đất quốc phòng cho thành phố để triển khai dự án đầu tư xây dựng cống Tân Thuận, đê kè số 4 và điều chỉnh ranh 2 dự án khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội và cống Tân Thuận, quận 4.

UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn Viện Nghiên cứu cơ khí thuộc Bộ Công thương kiểm định, đánh giá việc thay đổi vật liệu thép (mác thép) chế tạo cửa van dự án theo ý kiến của Bộ NN-PTNT.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

Đánh Giá post